من ایرانی نیستم چون…!!!

متن شایعه “من ایرانی نیستم چون به جای درود میگویم سلام و به جای بدرود میگویم خداحافظ من ایرانی نیستم

بیشتر بخوانید

آیا سلام کردن یعنی تسلیم اعرابم؟

متن شبهه: سلام یعنی ( من تسلیم اعرابم) «به دروغ می گویند سلام، سلامتی می آورد، یا با سلام سلامتی

بیشتر بخوانید

آیا مباشرت زنان ایرانی با عراقی ها ثواب دارد؟

آیا مباشرت زنان ایرانی با عراقی ها ثواب دارد؟ یکی از کار هایی که دشمنان در برنامه های خود در

بیشتر بخوانید